Pečovatelská služba je terénní sociální službou, která je poskytovaná v domácnostech uživatelů, je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem uživatelům:

  • v běžných domácnostech,
  • v bytech Domu s pečovatelskou službou Samanit Cukrovar 384, Libáň 50723

Snažíme se, aby i v případě vážného zhoršení zdravotního stavu mohl senior setrvat v prostředí DPS či mu pomůžeme s vyhledáním dalšího vhodného zařízení. Kromě základních služeb uskutečňujeme i některé kulturní a společenské programy.

Kapacita terénní pečovatelské služby je 60 uživatelů a poskytujeme služby 6:00-22:00 denně.