Pečovatelská služba je terénní sociální službou, která je poskytovaná v domácnostech uživatelů, je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem uživatelům:

  • v běžných domácnostech,
  • v bytech Domu s pečovatelskou službou Samanit Cukrovar 384, Libáň 50723

Snažíme se, aby i v případě vážného zhoršení zdravotního stavu mohl senior setrvat v prostředí DPS či mu pomůžeme s vyhledáním dalšího vhodného zařízení. Kromě základních služeb uskutečňujeme i některé kulturní a společenské programy.

Kapacita terénní pečovatelské služby je 60 uživatelů a poskytujeme služby 6:00-22:00 denně.

Terénní pečovatelská služba je určena dospělým osobám (od 18 let) a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc druhého člověka.


INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Možnost procházek, čtení knih/časopisů, společné posezení u kávy

NABÍZÍME POMOC A PODPORU PŘI:

  • ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

(polévka a hl. jídlo (80-85Kč) + donáška přímo k vám či možnost vyzvednutí na odběrných místech)

Pomoc při zajištění stravy či poskytnutí stravy.

  • PROVÁDĚNÍ OSOBNÍ HYGIENY- celková koupel
  • ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

- úklid, nákupy, praní a žehlení prádla

  • VYCHÁZKÁCH- doprovod k lékaři, na úřady či jen tak do přírody či na kafíčko!

Vytvořte si webové stránky zdarma!